Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrintį saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema gimnazijoje, tėvai (globėjai, rūpintojai) pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės vadovu, ugdančiu mokytoju arba socialiniu pedagogu, gimnazijos psichologu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Komisijos pirmininkė – Audronė Rekertienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininkės pavaduotoja -Renata Jonaitienė, specialioji pedagogė, logopedė

Komisijos sekretorė – Loreta Lekandrienė, anglų-vokiečių kalbų mokytoja

Komisijos nariai:

Gražina Navickienė – psichologė

Inga Michailova – socialinė pedagogė