Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrintį saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema gimnazijoje, tėvai (globėjai, rūpintojai) pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės vadovu, ugdančiu mokytoju arba socialiniu pedagogu, gimnazijos psichologu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Komisijos pirmininkė – Renata Jonaitienė, specialioji pedagogė, logopedė 

Komisijos sekretorė – Loreta Michailovienė, anglų kalbos mokytoja 

Komisijos nariai:

Gražina Navickienė – psichologė

Inga Michailova – socialinė pedagogė

Alina Zunkienė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, logopedė

Valentina Mickienė – Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė