Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrintį saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema gimnazijoje, tėvai (globėjai, rūpintojai) pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės vadovu, ugdančiu mokytoju arba socialiniu pedagogu, gimnazijos psichologu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Komisijos pirmininkė –  Irena Savickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos sekretorė – Vita Zujevienė, rusų kalbos mokytoja 

Komisijos nariai:

Gražina Velutienė – psichologė

Renata Jonaitienė – specialioji pedagogė, logopedė

Inga Michailova – socialinė pedagogė

Jolita Mikalkėnienė – logopedė, mokytojo padėjėja

Socialinis partneris:

Valentina Mickienė – Rokiškio rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė