Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos narė, tėvų atstovė
Gimnazijos tarybos narys, tėvų atstovas

Mokinių tėvų atstovas

Narė, tėvų atstovė
Gimnazijos tarybos pirmininkė, tėvų atstovė

Mokytojų atstovas

Narė, rusų kalbos mokytoja metodininkė

Narė, anglų kalbos, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Mokytojų atstovas

Mokytojų atstovas

Mokinių atstovas

Mokinių atstovas

Mokinių atstovas

Mokinių atstovas

Mokinių atstovas