Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Funkcijos:

 1.  Sveikatinimo veiklos metodinių rekomendacijų mokytojams, mokiniams bei jų tėvams teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
 2. Informacijos sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida mokyklos bendruomenei.
 3. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 4. Dalyvavimas mokinių sveikatinimo ir prevencinėse programose.
 5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą
 6. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklų aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus
 7. Pasiūlymų mokyklos vadovui, dėl reikalingų priemonių užtikrinančių .traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija mokykloje, teikimas.
 8. Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos aktų reikalavimams vertinimas.
 9. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.
 10. Mokyklos moksleivių sporto varžybų priežiūra.
 11. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 katrą per metus pateikimas mokyklos bendruomenei, Biurui bei kitoms instancijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 12. Asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokyklose.
 13. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo) paplitimo nustatymas ir prevencija.
 14. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką.
 15. Informacijos visuomenės sveikatos centrui tekimas, įtarus infekcinę ligą ar apsinuodijimą.
 16. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 17. Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.
 18. Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Valentina Mickienė

tel. +370 61535760

el. p. v.mickiene@rsveikata.lt

v.mickiene@jdpg.lt