Muziejus

Mokyklos muziejus

Juodupės gimnazijos muziejus atidarytas 2012 metais gruodžio 8 d.

Muziejų įkūrė buvusi Juodupės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Irena Rastenienė. Jos iniciatyva buvo surinkta mokyklos istorija nuo įkūrimo, 1927 metų, iki šių dienų. Muziejus užima du kambarius.

Pirmame muziejaus kambaryje yra unikalių nuotraukų, kuriose galima pamatyti, kaip keitėsi mokyklos pastatai, kaip ji buvo plečiama ir atnaujinama. Surinkta informacija apie mokykloje dirbusius direktorius, mokytojus, jų nuveiktus darbus. Atskiras stendas skirtas ilgiausiai mokyklai vadovavusiam direktoriui Petrui Marcijonui.

Antrame muziejaus kambaryje surinkta informacija apie mokyklą baigusias abiturientų laidas. Jų gimnazija per savo istoriją išleido jau 60, tačiau nepavyko surinkti visų laidų nuotraukų.

Šiame muziejuje susipažinsite ne tik su mūsų mokyklos istorija, bet rasite daugybę eksponatų, pasakojančių apie Lietuvos mokyklos kelią. Muziejus papildytas ne tik naujais eksponatais, bet ir naujais stendais, įvairiais metais vykusių renginių aprašymais, renginių scenarijais, šimtadienių kalendoriais, šimtadienių ir paskutinių skambučių medaliais, svečių dovanotais suvenyrais, emblemomis.

Mokyklos etnografinis muziejus

Gimnazijoje nuo 1997 metų įkurtas etnografinis muziejus. Jo įkūrėjas buvęs lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Mingaila Rastenis. Muziejaus simboliu pasirinkta aukštaitiška sodyba. Aukštaitišką sodybą sudaro keletas pastatų, jaukių kiemo erdvių bei mažosios architektūros statinių visuma. Pagrindiniai pastatai – gyvenamasis namas, svirnas, svirtinis šulinys. Pastatų viduje eksponuojama autentiškų dirbinių kolekcija. Šalia gyvenamajam namui priskirtų baldų ir namų apyvokos daiktų, sukaupta nemaža kolekcija, pasakojanti apie lino kelią nuo jo gamybinio pluošto iki unikalių staltiesių, lovatiesių, rankšluosčių.

Muziejus patrauklus ne tik lankytojui. Jo ekspozicijos tinka ir edukacinėms pamokoms. Muziejuje vyksta atviros ir integruotos istorijos, lietuvių kalbos ir kitų dalykų pamokos. Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. už muziejų veiklą atsakinga istorijos mokytoja metodininkė Rima Šimėnienė.