Programos ir mokytojai

Neformaliojo švietimo skyriaus mokytojai

Virginija Sadauskienė
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja, jaunojo keramiko NVŠ programos neformaliojo švietimo mokytoja

Aurelija Trasykė Solfedžio, dainavimo ir fortepijono instrumento programų neformaliojo švietimo mokytoja

Aušra Skruodienė Šokio programų neformaliojo švietimo mokytoja

Agnė Šlapelytė
Savigynos sporto (dziudo/sambo) meno NVŠ programos neformaliojo švietimo mokytoja
Drąsutė Jarušauskienė
Teatro NVŠ programos neformaliojo švietimo mokytoja
Lucija Venslovienė
Robotika vaikams NVŠ programos neformaliojo švietimo mokytoja
Rima Šimėnienė
Keliautojų klubas NVŠ programos neformaliojo švietimo mokytoja

Sigitas Daščioras
Dailės programų neformaliojo švietimo mokytojas