Administracija

Direktorė
Dainora Mineikienė

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
Virginija Sadauskienė

Ūkvedė
Gražina Smalskienė

Raštvedė 
Vita Pauliukienė

Vyr. buhalterė
Dalia Kvedaraitė

Buhalterė

Jolita Svirskienė