Administracija

Direktorė
Dainora Mineikienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Audronė Rekertienė

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
Virginija Sadauskienė

Ūkio dalies vedėja
Gražina Smalskienė

Raštvedė 
Vita Pauliukienė

Vyr. buhalterė
Dalia Kvedaraitė

Buhalterė
Birutė Šešelgienė