Metodinė taryba

Gimnazijos Metodinės Taryba  ( nuo 2023-09-01):

Rima Šimėnienė metodinės tarybos pirmininkė, istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja ekspertė, kuruoja dorinį ugdymą (tikybą, etiką), socialinius mokslus (istoriją, geografiją, pilietiškumo pagrindus).

Vita Zujevienė, metodinės tarybos sekretorė, užsienio (rusų) kalbos mokytoja metodininkė, kuruoja užsienio kalbas (anglų, rusų, vokiečių), klasių vadovus.

Lucija Venslovienė, tarybos narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė,  kuruoja pradines klases ir fizinį ugdymą.

Lina Lašienė, tarybos narė, biologijos vyr. mokytoja, kuruoja gamtos mokslus (chemija, fizika, biologija), tiksliuosius mokslus (IT, matematika).

Alina Zunkienė, tarybos narė, lietuvių kalbos ir literatūros  mokytoja metodininkė, kuruoja ir menus bei technologijas, lietuvių kalbą ir literatūrą.