Metodinė taryba

Gimnazijos metodinės taryba

 Lina Lašienė, Rima Šimėnienė, Lucija Venslovienė, Vita Zujevienė, Alina Zunkienė.