Metodinė taryba

2020-2021 metų metodinės tarybos sudėtis

Metodinės tarybos pirmininkė, istorijos mokytoja ekspertė; kuruoja socialinius mokslus (istoriją, geografiją, pilietiškumo pagrindus, dorinį ugdymą (tikybą, etiką), klasių vadovus.

Tarybos sekretorė, užsienio kalbos (anglų)  vyresnioji mokytoja;  kuruoja užsienio kalbas ( rusų, anglų, vokiečių)

Tarybos narė, biologijos vyresnioji mokytoja; kuruoja gamtos mokslus (chemija, fizika, biologija) ir menus bei technologijas.

Tarybos narė, matematikos mokytoja metodininkė, tiksliuosius mokslus (IT, matematika) ir  fizinį ugdymą.

Tarybos narė, pradinių klasių mokytoja metodininkė; kuruoja pradines klases ir lietuvių kalbą bei literatūrą.