Darbo taryba

Gimnazijoje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso veikiančiai profesinei sąjungai. Remiantis LR Darbo kodekso 169 straipsnio 3 dalimi darbo taryba nesudaroma.

Juodupės gimnazijoje Darbo taryba savo įgaliojimus įgijo ir pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas 2017 m. lapkričio 16 d. Darbo taryba sudaryta iš 3 narių trejų metų kadencijai:

  1. Renata Jonaitienė – darbo tarybos pirmininkė.
  2. Lucija Venslovienė – narė, sekretorė.
  3. Ramunė Paliokienė – narė.

    Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

____________________________________________________

Darbo tarybos kadencija baigėsi 2020 m. lapkričio 15 d., bet  Darbo tarybai iki spalio 23 d. 17 val. pateikti 2 raštiški siūlymai su rašytiniais siūlomų kandidatų sutikimais. Kadangi pasiūlytų kandidatų skaičius buvo mažesnis už renkamos darbo tarybos narių skaičių (renkami 3), rinkimų komisija nustatė papildomą laiką – kandidatus į gimnazijos Darbo tarybą siūlyti iki 2020 m. gruodžio 4 d. 17 val. (LR darbo kodekso 171 straipsnio 5 punktas).

2020 m. gruodžio 4 d. gauti 8 raštiški pasiūlymai su rašytiniais siūlomų kandidatų sutikimais.

Darbo tarybos rinkimai dėl karantino atidėti iki bus kol jis bus atšauktas.

Šiuo metu Darbo tarybos nariai yra laikinai einantys Darbo tarybos narių pareigas iki bus išrinkta nauja Darbo taryba.