Apie mus

Iš mokyklos istorijos…

Iki 1927 m . Juodupėje mokyklos nebuvo. Apylinkių vaikai mokėsi Onuškio, Aleknų, Didsodės pradžios mokyklose. 1927 m. mokykla iš Didsodės perkelta į Stoniškio kaimą, vėliau pavadinta Juodupės pradžios mokykla. Joje mokėsi apie 100 vaikų. Antrojo pasaulinio karo metu joje buvo 6 skyriai.

1944 metais pradinė mokykla perorganizuota į progimnaziją su keturiomis pradinės mokyklos ir I – IV progimnazijos klasėmis. Pirmuoju progimnazijos direktoriumi buvo Juozas Jurevičius. Vėliau mokyklai vadovavo direktoriai Petras Baltušis, Antanas Pupienis, Vytautas Šilinis. 1953 metais mokykla tampa priaugančia vidurine mokykla. Daugėjant mokinių, sunkėja darbo sąlygos. Mokykla pradeda dirbti dviem pamainom. Direktoriauja Antanas Mulvinas. Vėliau jį pakeičia jauna energinga mokytoja Bronė Kantauskaitė – Domantienė. 1957 metais išeina pirmoji 23 – jų abiturientų laida.

Vėl keičiasi mokyklos vadovai. 1958 m. direktoriumi paskiriamas jaunas, tik ką baigęs Vilniaus Valstybinį Pedagoginį Institutą mokytojas, Petras Marcijonas. Mokykla dirba trimis pamainomis, nes vakarais dar dirba vakarinė (pamaininė) mokykla. Darosi ankšta. Direktoriaus iniciatyva pradedamos didelės statybos: 1961 m. pirmas keturių klasių, 1963 m. – antras aštuonių klasių ir 1965 m. – trečias dešimties klasių priestatai.

Pagaliau 1979 m. pastatomas dar vienas priestatas, sporto salė, valgykla, išplečiamos dirbtuvės, įrengiamas automobilizmo kabinetas, stadionas. LR Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegija 1997 m. gegužės 30 d. nutarimu Juodupės vidurinei mokyklai suteikia Gimnazijos statusą.

Nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. – gimnazija. Direktorius Petras Marcijonas gimnazijai vadovauja iki 2001 m. Nuo 2001 m. iki 2005 m. – direktorius Antanas Dabrega. Nuo 2005 m. rugpjūčio mėn.- direktorius Alvydas Damoševičius. Nuo 2008 m. birželio 1 d. iki 2017 m. spalio 10 d. gimnazijai vadovo direktorė Diana Guzienė. Nuo 2018 m. liepos 10d. gimnazijai vadovauja direktorė Dainora Mineikienė.

Juodupės gimnazijos vėliava