Nuorodos

Rokiškio r. Juodupės gimnazija dirbdama Covid-19 pandemijos sąlygomis vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais:

Rokiškio r. Juodupės gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės

Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui

Aktualios nuorodos:


Švietimo ir mokslo ministerija: https://www.smm.lt/
Portalas eMokykla: https://www.emokykla.lt/
Nacionalinė švietimo agentūra: www.nsa.smm.lt
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras: https://scrok.jimdo.com/