Nuorodos

Viena pagrindinių platformų, kurioje galima rasti pagrindinius atsakymus į civilinės saugos klausimus, yra Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos parengta svetainė www.lt72.lt. Svetainėje pateikiama svarbi informacija:

Perspėjimas apie pavojų

Gyventojai perspėjami apie pavojų šiomis pagrindinėmis priemonėmis:

● Garso sirenomis. Jomis įprastai ne vėliau kaip per 3 min. nuo jų įjungimo pranešama apie konkretų pavojų. Išsamiau apie galimus pavojų signalus:
https://www.lt72.lt/?page_id=1952.

● Trumpaisiais pranešimais į telefonus per korinio transliavimo sistemą. Norėdami savo telefone įjungti korinio informavimo funkciją, sekite instrukcijas:
https://www.lt72.lt/?page_id=1969.

Taip pat perspėjimas gali vykti per įvairias visuomenės informavimo priemones, transporto priemonių ir įmonių garsinius signalus, pasiuntinius. Kartu su pranešimu apie (galimą) pavojų yra informuojama, kaip reikia elgtis konkretaus pavojaus atveju.

____________________________________________________________________

Rokiškio r. Juodupės gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Kurdami antikorupcinę aplinką vadovaujamės

Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui

Aktualios nuorodos:


Švietimo ir mokslo ministerija: https://www.smm.lt/
Portalas eMokykla: https://www.emokykla.lt/
Nacionalinė švietimo agentūra: www.nsa.smm.lt
Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras: https://scrok.jimdo.com/