2022 m. lapkričio 24 d. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje Rokiškio rajono jaunųjų ūkininkų asociacija organizavo viktoriną ,,Mažasis ūkininkas”. Viktorinos tikslas – skatinti mokinius domėtis ūkine veikla. Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos ūkininkų būrelio nariai. Vaikai atliko namų darbą – padarė ūkio maketą, kurį pristatė komisijai ir kitoms komandoms. Atliko įvairias užduotis. Gavo dovanų ir laimingi grįžo namo. Ačiū asociacijos nariams už įdomias užduotis, šiltą priėmimą ir dovanas. (Nuotr. L. Venslovienės)