Audronė Rekertienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

Virginija Sadauskienė, neformaliojo švietimo skyriaus vedėja – komisijos pirmininkės pavaduotoja;

Inga Michailova, socialinė pedagogė – komisijos narė;

Renata Jonaitienė, specialioji pedagogė, logopedė – komisijos narė;

Gražina Navickienė, psichologė – komisijos narė;

Alytė Sakalauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – komisijos narė;

Loreta Lekandrienė, anglų k. mokytoja – komisijos sekretorė.

Psicologė Gražina Navickienė

Susisiekti su psichologe galite

el.paštu: g.navickiene@jdpg.lt