2024 m. birželio 10 – 13 d. gimnazijoje 5 – 8 kl. ir I – IIIg kl. mokiniams organizuotas ugdymas kita forma – projektinės veiklos. Mokinių komandos rengė pristatymus apie: medį, obuolį, mešką, bitę, duoną, piramidę, vandenį. 5 – 7 klasių komandos turėjo pagalbininkus – II ir III klasių gimnazistus, visas komandas konsultavo dalykų mokytojai. Birželio 13 d. vyko projektinių veiklų pristatymai. Kiekvienas pristatymas apjungė kelis mokomuosius dalykus ir kiekvienas buvo savaip įdomus. Mokiniai projektus pristatė labai originaliai: video formatu, skaidrėmis, piešiniais, kūrybiniais darbais ir praktine veikla (pristatė namuose iškeptą duoną). Nuotr. R. Jonaitienės