Į tradicinę istorinės atminties akciją „Gėlių žiedai žuvusiems partizanams, Lietuvos kariams savanoriams“ įsijungė ir 2017 m. spalio 26 d. Plunksnočių miške šalia jaunųjų šaulių atstatyto bunkerio vykusiame atminimo renginyje dalyvavo II klasės gimnazistai su mokytoja D. Stasiūniene. (nuotr. E. Baršienės)

Plačiau laikraštyje „Gimtasis Rokiškis“