Spalio 5 d. minima Tarptautinė mokytojų diena. Šiandien mūsų gimnazijoje šventinę nuotaiką mokytojams kūrė IVg klasės mokiniai su klasės vadove R. Šimėniene. Mokiniai išbandė mokytojo profesiją, sveikino mokytojus šventės proga, organizavo sportines varžybas sporto salėje.  Mokytojus taip pat sveikino Juodupės miestelio seniūnas V. Adamonis, Juodupės miestelio bendruomenės pirmininkas Z. Viduolis, Mokinių seimas, literatūros slėpinių būrelio nariai, vokalinė grupė, pradinių klasių mokinių ansamblis, šokėjos. Nuotr. R. Jonaitienės