Spalio 5 d. gimnazijoje nuo pat ryto šventinė nuotaika. Juk šiandien Tarptautinė Mokytojų diena. Ryte, prieš pamokas, mokytojus pasveikino ketvirtokai gimnazistai. Nuskambėjus skambučiui, mokytojo darbo išbandyti į pamokas išskubėjo abiturientai. Jiems talkino ir III g klasės mokiniai. Mokytojai tuo metu klausėsi lektoriaus V. Pikčiūno paskaitos „Pozityvių santykių kultūra mokykloje“. Po paskaitos tęsėsi abiturientų, Mokinių seimo, Juodupės miestelio bendruomenės sveikinimai mokytojams. (nuotr. V. Sadauskienės, L. Venslovienės, R. Lapinskaitės)

Plačiau–>