Gimtasis kraštas žmogui –
Kaip žemė medžiui,
Į kurią šaknis suleidžia,
Gyvybę ir stiprybę semia,

Žmogus be savo krašto –
kaip išrautas medis-
sudžiūsta ir išnyksta.
K. Boruta

Kovo 10 d. Juodupės gimnazijoje vyko minėjimas, skirtas Kovo 11 – ajai. Trisdešimtųjų Nepriklausomybės atkūrimo metinių proga sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė, mokinius ir mokytojus šokiu džiugino NŠS šiuolaikinio šokio grupė (mokyt. A. Skruodienė), IVg kl. mokinė K. Maračinskaitė (mokyt. A. Trasykė) atliko liaudies dainą, mokyt. R. Šedytės vadovaujami pradinukai atliko dainą ir šokį „Mes lietuvaičiai”, IIIg kl. mokinė D. Černiauskaitė deklamavo eilėraštį ,,Noriu pasakyti”.
Renginio metu mokiniams ir mokytojams už Juodupės gimnazijos vardo garsinimą ir įvairių sričių pasiekimus rajone, regione ir respublikoje buvo įteiktos padėkos. Renginys užbaigtas flashmobu „30″. Plačiau –>
(nuotr. R. Jonaitienės, S. Daščioro, R. Šinkūnienės)