Vartydami Lietuvos istorijos puslapius tarp daugybės neeilinių dienų prisimename itin didžias. Kasmet minėdami Vasario 16-ąją, mes susiejame save su visa lietuvių tautos istorija, su pagrindine jos darbų ir žygių idėja, žvelgiame į savo praeitį kaip sąmoningi jos paveldėtojai. Pasidžiaukime tuo, ką sukūrėme kaip tauta ir kiekvienas asmeniškai dėl mūsų valstybės. Puoselėkime bendrumo jausmą, tegul niekada neapleidžia Jūsų pilietiška dvasia, pareiga, tolerancija  vienas kitam. Išlikime verti mūsų siektos laisvės kainos ir išsaugotų istorijos vertybių. Šventės proga gimnazijos 5-IVg klasių mokiniai ir istorijos mokytoja ekspertė Rima Šimėnienė sveikina gimnazijos bendruomenę su  Vasario 16-ąją! Mokytojos kurtoje virtualioje knygoje surašyti mokinių linkėjimai Lietuvai. Būkite verti savo valstybės!