2019 m. spalio 25 d. I – II g klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Kauno kolegijos Maisto technologijos katedros vedėja I. Kraujutiene ir doc. A. Šimoneliene, kurios mokinius supažindino su Kauno kolegijos studijų kryptimis, galimybėmis. Plačiau buvo pristatytos Technologijų fakulteto Maisto technologijų kryptys, vyko mini praktinis užsiėmimas. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Rekertienė