2018 m. gruodžio 20 d. gimnazijoje svečiavosi Marijus Štilinis, jaunas, pilietiškas žmogus, dirbantis versle su personalu. Jis susitiko su II – IV g klasių mokiniais ir pasakojo apie profesijos pasirinkimą, perspektyvias sritis, apie drąsą daryti klaidas bei mokėjimą jas taisyti. (nuotr. E. Liesytės)