Juodupės gimnazijos bendruomenė ypatingai šventė Vasario 16-ąją – Valstybės atkūrimo dieną. Trispalvėmis vėliavėlėmis išpuoštu keliu į gimnaziją rinkosi svečiai: Latvijos Respublikos Jekabpilio rajono Aknystės vidurinės mokyklos mokytojų ir mokinių delegacija, Rokiškio rajono vicemeras E. Vilimas, Rokiškio rajono švietimo centro metodininkė D. Valskienė, Juodupės seniūnas V. Adamonis, Juodupės miestelio bendruomenės pirmininkas Z. Viduolis, Juodupės gimnazijos tarybos pirmininkė E. Brūverė. Pilietiškumo pamoką aktų salėje pradėjome Lietuvos himnu, po to visi matė istorinę – literatūrinę kompoziciją. Linkėjimus keitė muzikiniai sveikinimai Lietuvai. Scenoje dainavo ir šoko Aknystės vidurinės mokyklos bei Juodupės gimnazijos jaunieji saviveiklininkai.

Po meninės dalies vyko tarptautinis istorinių žinių konkursas „Mes – Sėlos krašto vaikai“. Jame dalyvavo Aknystės vidurinės mokyklos ir Juodupės gimnazijos

9 – 12 klasių mokinių tarptautinės komandos. Užduotys keitė viena kitą, mokinių komandos rodė puikias istorines, geografines ir muzikines žinias. Mokiniai bendravo, tarėsi, rašė atsakymus, o abiejų mokyklų mokytojų žiūri komisija juos vertino. Žinoma, nugalėjo draugystė!

Plačiau –>