Spalio 8 d. po 4 pamokų gimnazijos stadione organizuotas SOLIDARUMO BĖGIMAS 2019. Bėgimo metu surinktos lėšos (apie 90 eurų) bus skirtos organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vaikų dienos centrams bei Rusijos okupuotoje Ukrainos teritorijoje gyvenantiems vaikams su negalia. Ačiū visiems, dalyvavusiems bėgime! (nuotr. R. Jonaitienės)