Lektorė – Renata Dudzinskienė, švietimo ekspertė, konsultantė

Seminaras padėjo mokytojams įgyti ugdymo turinio planavimo, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo kompetencijų. Seminaro metu mokytojai vertino pamokas, jų planavimo prasmingumą, analizavo į mokinių kompetencijų ugdymą orientuotų pamokų planus. 8 valandų trukmės seminare dalyvaus 20 mokytojų (1 grupė) iš Rokiškio r. Obelių ir Juodupės gimnazijų.