Lektorė – Eglė Melnikė, psichologė

Seminare buvo aptarta kaip organizuoti ugdymo procesą, kad tiek berniukai, tiek mergaitės pasiektų geriausių rezultatų. Pasirodo, jog skirtingų lyčių smegenų sandara ir funkcijos lemia skirtingus vaikų ugdymosi gebėjimus, todėl būtina atkreipti dėmesį į tai, kokiu būdu vaikas geriausiai susikaupia, įsimena bei išsaugo naują informaciją. Žemesni berniukų mokymosi pasiekimai rodo, kad šiuolaikinė mokykla savo ugdymo organizavimo formomis nebeatitinka skirtingų mokymosi stilių mokinių lūkesčių, todėl reikia suvokti, kad berniukai ir mergaitės, kaip atskiros biologinės prigimties individai, pasaulį jaučia, mato ir veikia skirtingai, todėl į tai būtina atsižvelgti juos ugdant. 8 valandų trukmės seminare dalyvavo 20 (1 grupė) Rokiškio r. Obelių ir Juodupės gimnazijų mokytojų.