2017 m. kovo 24 d. Joniškio r. ugdymo įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai ugdymui buvo atvykę į Juodupės gimnaziją. Čia vyko išvažiuojamasis vadybinis seminaras „Darbuotojų metinis veiklos vertinimas“, kurį vedė Rokiškio r. Juodupės gimnazijos direktorė Diana Guzienė. Šias veiklas gimnazijos administracija vykdo jau trejus metus. Dėl darbuotojų vertinimo gimnazijos bendruomenėje buvo susitarta įgyvendinant projektą ,,Lyderių laikas 2“. Seminaro metu dalyviai analizavo, diskutavo, kokia yra metinio pokalbio reikšmė darbuotojui, ugdymo įstaigai, vaiko mokymosi sėkmei, apžiūrėjo mokyklos ugdymo aplinką. Džiugu, kad kitoms Lietuvos mokyklų bendruomenėms esame įdomūs savo vadybiniais sprendimais ir darnia bei veiksminga pedagogine veikla.