Lektorė- Viktorija Sičiūnienė, LEU, informatikos ir matematikos katedra, docentė

Rokiškio r. Obelių ir Juodupės gimnazijų 20 mokytojų (1 grupė) 8 val. kėlė savo kvalifikaciją, įgijo žinių, reikalingų projektinių tiriamųjų namų darbų užduočių rengimui, aukštesniųjų mąstymo kompetencijų ugdymui, ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui, mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymui.