Mokslo ir žinių dienos rytą visa gimnazijos bendruomenė rinkosi į tradicinę šventę, kuri prasidėjo šv. Mišiomis. 

Sėkmingai, džiugiai ir optimistiškai pradėti mokslo metus kvietė šventėje lankęsi svečiai: Juodupės seniūnas V. Adamonis , seniūno pavaduotojas M. Datkūnas bei Gimnazijos Tarybos pirmininkė O. Vaitiekūnienė. 
Gimnazijos direktorė D. Mineikienė pristatė laukiančias naujoves ir naujus kolektyvo narius, NŠS skyriaus vedėja V. Sadauskienė linkėjo kūrybiškumo ir pristatė naujas neformaliojo švietimo programas bei naujus mokytojus. Šventėje dainavo mažosios dainavimo ansamblyje būrelio mokinės (mokyt. A. Trasykė), sveikinimo žodį tarė pirmokai bei abiturientai.
Šventę organizavo IIIg mokiniai kartu su auklėtoja A. Zunkiene. 
Organizatoriai dėkoja garsistui A. Kublickui bei fotografui S. Daščiorui.
Nuotr. S. Daščioro.