Mokiniai gimnazijoje organizavo rinkimus
Mūsų gimnazijos 8- IVg kl. mokiniai gegužės 10 d. prisijungė prie pirmą kartą nacionaliniu mastu mokyklose organizuojamos rinkimų simuliacijos „Mokrinkimai“. Prieš rinkimus daug kalbėjome apie rinkimų svarbą, piliečių teises ir pareigas, apie artėjančius prezidento rinkimus ir referendumą. Mokykloje buvo sudaryta rinkimų komisija, kurios pagrindą sudarė MEPA komandos nariai #mepaLietuva. Gimnazijoje pertraukų metu mokiniai ėjo prie specialiai įrengtos rinkimų vietos, pasirašė rinkėjų „sąrašuose“ ir, pažymėję savo pasirinkimą biuleteniuose, juos metė į tikrą balsadėžę. Rinkimų simuliacijos sudaro sąlygas mokiniams tiesiogiai ir praktinėmis priemonėmis susipažinti su politine valstybės sistema, rinkimų procedūromis ir tokiu būdu aktyviau įsitraukti į savo bendruomenės kūrimą ir dalyvavimą visuomeninėse veiklose. Demokratijos žaidimas baigėsi. Rezultatus suskaičiavome. Jie perduoti Lietuvos jaunimo organizacijų tarybai. Savo  imnazijos mokinių sprendimą žinome, bet labai įdomu, koks visos Lietuvos jaunuolių pasirinkimas? Lauksime informacijos.
Pilietiškumo pagrindų mokytoja Rima Šimėnienė (foto Rima Šimėnienė)