2023 m. balandžio 27 d. mūsų gimnazijos 4 klasės mokinių komanda: Angelina Demčionok, Titas Ivanovas, Matas Matulis, Matas Deksnys nuotoliniu būdu dalyvavo respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 4 klasių skirtingų gebėjimų mokinių viktorinoje „Žaidžiu žodžiu“. Ją organizavo Šiaulių Gegužių progimnazija. Mokinius viktorinai ruošė pradinio ugdymo mokytoja L. Venslovienė ir švietimo pagalbos specialistė R. Jonaitienė. Mokiniams buvo įdomi, naudinga patirtis dalyvauti ir išbandyti savo jėgas viktorinoje bei dirbti komandoje. Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais. (Nuotr. R. Jonaitienės)