2018 m. balandžio 13 d. Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje, o 2018 m. gegužės 14 d. Rokiškio r. Obelių gimnazijoje buvo organizuojamos netradicinio matematinio ugdymo dienos ,,Pasimatuokim savo sėkmę!”

5-6 klasių ir 7-8 klasių mokiniams bus organizuoti matematikos labirintai, kuriuose dalyvavo Rokiškio r. Juodupės gimnazijos ir Obelių gimnazijos 5-8 klasių mokiniai. Mokiniai buvo paskirstyti į kelias tikslines grupes, kurios, surasdamos tam skirtas stoteles, atliko įvairias užduotis (spręndė loginius tekstinius uždavinius, atliko praktines užduotis, įminė galvosūkius ir kitas paslaptis). Užduotis įveikti nebuvo lengva, nes visos jos siejosi su kitais mokomaisiais dalykais. Šiuose labirintuose tarpdalykinei integracijai buvo skiriamas didžiausias dėmesys.

Rokiškio r. Obelių ir Juodupės mokytojai parengė užduotis, kurios ugdo mokinių atkalumą, padėda nugalėti nenorą mokytis, didina motyvaciją, skatina originaliai mąstyti, pritaikyti patirtį naujose situacijose, numatyti alternatyvius problemų sprendimo būdus.