2018 m. kovo 8 dieną gimnazijos  I – IV g kl. mokiniai dalyvavo rajoninėje  istorinėje konferencijoje „Rokiškio krašto žmonės – Lietuvos valstybės kūrėjai „. II g klasės mokinė Martyna Povilavičiūtė skaitė pranešimą „VLADO MIRONO gyvenimo istorija: nuo maištingo gimnazisto – iki Lietuvos valstybės kūrėjo ir gulagų kankinio.” (mokyt. Rima Šimėnienė). Jai talkino I g kl. mokinė Jovilė Černytė. Kiekvienas dalyvavęs konferencijoje išklausė kitų mokyklų mokinių parengtus pranešimus, sužinojo daug istorinių faktų apie Rokiškio krašto žmones ir ugdė prezentacinius gebėjimus. (nuotr. R. Šimėnienės)