Informuojame, kad priimtas Vyriausybės nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” pakeitimas, kuris įsigalioja nuo 2020-12-09.

Pagal nutarimo 2.2.9.7. punktą mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą (1 – 4 klasės), atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.

5 – 8, I g – IV g klasių mokiniams Žiemos (Kalėdų) atostogų laikas nesikeičia. Jos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 5 d.