Birželio 2 d. pradinių klasių mokiniai dalyvavo sporto dienos veiklose. Padarę mankštą, pasiskirstę į komandas, atliko įvairias estafetes: sodino ir rinko bulves, mėtė į taikinį, kibirėliais nešė vandenį, šokinėjo maišuose ir kt. Planšetėmis fotografavo medžius, krūmus ir vabzdžius. Vėliau rinkosi aktų salėje, kur kiekviena klasė parodė po muzikinį numerį. Gimnazijos direktorė D. Mineikienė pasidžiaugė mokinių mokymosi pasiekimais ir įteikė pradinukams diplomus, padėkas, pagyrimo raštus už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, projektuose. Mokiniai pavargę, bet pakilios nuotaikos, iškeliavo į vasaros atostogas. (Nuotr. R. Šedytės, D. Kavaliauskienės)