Spalio 22 d. I ir II g klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja R. Šimėniene dalyvavo socialinėje patriotinėje pilietinėje akcijoje „Gėlių žiedai žuvusiems partizanams ir rezistentams”. Mokiniai sutvarkė Paduobio miškio partizanų žūties vietą ir Plunksnočių miške esančio Bulovų bunkerio teritoriją bei paminklo vietą. Padėjo gėlių, uždegė žvakes, paminklus perrišo tautinės vėliavos juostelėmis. Mokiniams – tai kitokia pilietiškumo pamoka. (Nuotr. N. Juchnos ir mokyt. R. Šimėnienės)  Plačiau –>