Mokyklose patartina pirmenybę teikti tam, kad būtų sudarytos sąlygos mokiniams nusiplauti rankas vandeniu su muilu, o ne jas dezinfekuoti.

Rankų dezinfekcija yra pagalbinė infekcijų, įskaitant COVID-19, prevencijos priemonė. Tik rankų dezinfekcija, jei netaikomos visos kitos prevencijos priemonės, yra visiškai neefektyvi.

Lietuvoje neįteisintų rankų dezinfekantų pavojus sveikatai ir efektyvumas nėra įvertintas. Todėl, esant poreikiui mokykloje, rankų dezinfekantus mokiniams reikėtų pasirinkti tik iš įteisintų Lietuvoje. Visų įteisintų (autorizuotų) biocidinių produktų duomenys pateikti duomenų bazėje https://biocidai.nvsc.lt/. Paieškos parametrai tokie: „Vartotojas: N“, „Produktų tipas: 01“, „Galiojimas: Tik galiojantys“.

Esant galimybei rinktis, pirmenybę patartina skirti ne skystam rankų dezinfekantui, o dezinfekantu sudrėkintoms servetėlėms. Toks pasirinkimas sumažina tikimybę kilti pavojui dėl produkto degumo bei atsitiktinio išsipylimo, apsinuodijimo dėl atsitiktinio ar tyčinio išgėrimo riziką, be to, rankų oda ne tik dezinfekuojama, bet dar ir mechaniškai nuvalomi nešvarumai bei žuvę mikroorganizmai.

Taip pat patartina informuoti mokinių, ypač mažesnio amžiaus, tėvus, kad vaikams mokykloje nėra jokio poreikio naudoti savo atsinešto rankų dezinfekanto. Tėvams, nusprendusiems aprūpinti vaikus rankų dezinfekantu tiems atvejams, kai pakeliui į mokyklą ar iš jos gali prireikti rankų dezinfekcijos, siūlytina pateikti šią trumpą saugos informaciją: rinktis tik iš Lietuvoje įteisintų, neprofesionaliesiems vartotojams skirtų rankų dezinfekantų; renkantis pirmenybę teikti dezinfekantu sudrėkintoms servetėlėms ar mažesnėms pakuotėms; prieš duodant vaikui – patiems atidžiai perskaityti informaciją apie produkto keliamus pavojus bei įsitikinti, kad vaikas savarankiškai sugebės tą dezinfekantą naudoti nekeldamas pavojaus sau ir kitiems.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras