Jūs užaugot. Taip greitai užaugot.
Kaip tie medžiai žydinčio sodo.
Bet širdy pasistenkit išsaugot
Šypsnį draugo iš gretimo suolo.
(K. Ivinskis)
Gero kelio po saule, mieli abiturientai…