Sveikiname 7 kl. mokinę Urtę Mickytę, kuri Panevėžio „Vilties“ progimnazijos organizuotame tarptautiniame eiliuotų ir iliustruotų mįslių apie profesijas konkurse tapo laureate! Mokinę konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja A.Zunkienė ir dailės mokytoja I. Judickienė. Urtė sukūrė ir iliustravo mįslę apie dizainerio profesiją.

 Konkurso tikslas – skatinti mokinius pažinti profesijas, kūrybiškai atskleisti jų atsiradimą, veiklų įvairovę, patrauklumą. Konkurse buvo kviečiami dalyvauti respublikos bei užsienio lietuviškų mokyklų 3–8 klasių mokiniai. Iš viso sulaukta net 633 darbų iš 94 Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų, taip pat iš dviejų lituanistinių mokyklų (Vestfoldo Lietuvių bendruomenės lituanistinės mokyklos „Gandriukas“ (Norvegija) ir Vokietijos Vasario 16-osios gimnazijos).  
Visais laimėtojų darbais galite pasigrožėti organizatorių puslapyje.