Pasaulio problemos, Glazgo konferencija ir II g klasės mintys bei darbai

#MEPALietuva Šie metai ne eiliniai – prieš kelis mėnesius pasirodžiusi Jungtinių Tautų (JT) Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaita skelbė, jog artėjame prie ribos, kai visuotinio klimato atšilimo sustabdyti nebegalėsime. Imtis skubių veiksmų skatina ir įvairias pasaulio dalis užklupusios stichijos – gaisrai, uraganai, potvyniai.

Spalio 31 d. Škotijoje prasidėjo kasmetinis aukščiausio lygio susitikimas klimato kaitos klausimais, vadinamas COP26. Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas ragino į COP26 susirinkusius lyderius imtis veiksmų žmonijai apsaugoti. „Atėjo laikas pasakyti: užteks“, – sakė jis. „Užteks niokoti biologinę įvairovę. Užteks žudyti save anglies dvideginiu. Užteks deginti, gręžti ir kastis vis giliau. Mes kasame savo pačių kapą“, – perspėjo JT vadovas.

Susitikime dalyvauja ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jis pasaulio vadovų susitikime Glazge pristatė Lietuvos įgyvendinamas priemones kovoje su klimato kaita. Šalies prezidento teigimu, iki 2030 metų Lietuva žymiai sumažins taršą ir per 30 metų taps klimatui neutralia šalimi.

O kaip mes galime prisidėti prie klimato atšilimo stabdymo? Apie tokias problemas kalbėjome su II klasės gimnazistais per fizikos pamoką, nagrinėdami temą ,,Elektros energijos gamyba“. Elektros energija plačiai naudojama visose mūsų gyvenimo srityse: buityje, pramonėje, žemės ūkyje, transporte ir t.t. Tai lemia jos privalumai, kurių didžiausi yra galimybė perduoti elektros energiją dideliais atstumais, patogiai paskirstyti vartotojams ir paversti kitos rūšies energija. Elektros energija gaminama elektrinėse. Elektros energijai gauti jos naudoja pirminę energiją, sukauptą gamtiniuose ištekliuose: iškastinio kuro cheminę energiją, vandens srauto, vėjo, Saulės spinduliuotės energiją, Žemės gelmių šilumą, branduolinę energiją. Pagal pirminės energijos rūšį elektrinės skirstomos į šilumines, hidroelektrines, vėjo, Saulės, bangų, geotermines, atomines.

Dirbdami grupėmis, mokiniai rinko medžiagą, apibūdino konkrečią elektrinę, supažindino su jos istorija, paaiškino veikimo principą, braižė schemas, įvardino elektrinės pliusus ir minusus.

Išsiaiškinome, kad labiausiai teršia aplinką šiluminės elektrinės. Sudegant milžiniškam kiekiui kuro, pro kaminus į orą išeina dūmai, kurie pasklinda erdvėje ir nusėda ant žemės. Dūmuose yra daug kenksmingų medžiagų: anglies dioksido, monoksido, sieros oksidų, azoto junginių, pelenų, nesudegusio kuro dalelių, sunkiųjų metalų ir kt. Visiškai sustabdyti kenksmingų medžiagų išmetimo į aplinką neįmanoma, bet sulaikyti būtų galima, jei vietoje mazuto būtų deginamos gamtinės dujos, tobulinami dūmų valymo įrenginiai.

Švarioji energetika –tai alternatyvioji: vėjo jėgainės, Saulės elektrinės, bangų, geoterminės ir hidroelektrinės.

Fizikos mokytoja metodininkė Vida Stalionienė