2018 m. kovo 6 d. šeši pirmos klasės mokinukai vadovaujami logopedės R. Jonaitienės dalyvavo tarptautinėje kūrybinių darbų fotografijų parodoje ,,PUČIU IR KURIU”, skirtoje Europos logopedų dienai paminėti ir buvo apdovanoti padėkos raštais.