Rugsėjo 11 d. Ig klasės mokinės Deila, Evelina, Aina kartu su tikybos mokytoja dalyvavo Panevėžio krašto ateitininkų sąskrydyje, kuris vyko Pandėlyje. Sąskrydis prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kun. Albertas Kasperavičius ir Pumpėnų klebonas Domingo Avellaneda. Mokiniai susikaupę žiūrėjo Vilniaus kultūros centro studijos „Elementorius“ teatrinį pokalbį „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai 50 metų“ (rež. Gediminas Storpirštis). Prasmingas ir gilus  spektaklis, skirtas paminėti LKB Kronikos metus, nes prieš 50 metų buvo išleistas pirmasis LKB Kronikos leidinys.  LKB Kronikos leidiniai griežtos cenzūros, propagandos ir laisvos spaudos draudimo sąlygomis buvo platinti  net 17 metų ir pavyko pralaužti  geležinę uždangą ir skelbti pasauliui apie tikrąją padėtį Lietuvoje.