Pamoka „Renkuosi kurą, saugau  gamtą!”

        Žinome, kad nuo 2025 m. norima visiškai atsisakyti Lietuvoje naudoti akmens anglį, lignitą, durpes. Draudimas apimtų visas kuro deginimo paskirtis: šilumos gamybą, maisto ir karšto vandens ruošimą. Palyginti su kitomis kuro rūšimis, kietasis iškastinis kuras pasižymi itin aukštais CO2 taršos rodikliais, į aplinką patenka didesni kiekiai azoto oksidų, kitų teršalų.

 Atsisakius kietojo iškastinio kuro pagerėtų oro kokybė šaltuoju metų laikotarpiu, sumažėtų į atmosferą išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, paspartėtų perėjimas prie atsinaujinančių energijos išteklių.

Todėl Ig klasės mokiniai per fizikos pamoką rinko informaciją apie pasirinktą kuro rūšį. Išsiaiškino, kad:

  1. Malkos yra kietojo biokuro rūšis. Malkas paprastai skirsto pagal degant išskiriamos šilumos kiekį (kaitrumą). Geriausiomis malkomis laikomos tankios medienos malkos – ąžuolinės, uosinės, beržinės.
  2. Medžio anglys – tai iš be oro kaitinamos medienos gaunama kieta, korėta medžiaga. Medžio anglis – lengva, higroskopiška medžiaga;
  3. Durpės – organinė degioji nuosėdinė uoliena, susidariusi iš pelkių augalijos liekanų, kurios ne visai mineralizavosi dėl vandenspertekliaus ir deguonies trūkumo.
  4. Akmens anglys – nuo XIX a.pabaigos iki XX a.septinto dešimtmečio akmens anglis buvo pagrindinis pirminis energijos šaltinis pasaulyje. Akmens anglis naudojama šilumai gaminti. Kasmet sudeginama apie 5000 mln. tonų anglies. 75 procentai šio akmens anglies kiekio suvartojama elektros gamybai.
  5. Gamtinės dujos – natūraliai susidariusių degiųjų dujų mišinys, naudojamas kaip kuras. Naudojamos elektros energijos gamyboje. Palyginus su naftair akmens anglimi, dujos yra ekologiškesnis kuras. Joms degant išsiskiria mažiau teršalų – anglies dvideginio 30 procentų mažiau, nei deginant naftą, 45 procentais mažiau, nei deginant akmens anglį. Taip pat išsiskiria mažesni azoto ir sieros oksidų kiekiai.

Kadangi artėja šildymo sezonas, tai kuro naudojimas itin aktualus. Todėl mokiniai atliko buityje, namuose naudojamo kuro: malkų, medžio anglių, akmens anglių, durpių ir gamtinių dujų lyginamųjų kiekių, t. y. kuro kiekių, kurie sudegę išskiria vienodą šilumos kiekį, skaičiavimus ir palyginimus, braižė diagramas.

   #MepaLIETUVA 

                                                                 Fizikos mokytoja metodininkė Vida Stalionienė