2024 m. balandžio 10 dieną gimnazijoje 5 – IIIg mokiniams vyko , ją organizavo švietimo pagalbos specialistės: socialinė pedagogė I. Michailova, specialioji pedagogė, logopedė R. Jonaitienė, psichologė G. Velutienė.
Mokiniai, susiskirstę į 6 komandas, dalyvavo Rokiškio r. savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistų organizuotoje interaktyvioje viktorinoje. Vėliau visos komandos sporto salėje dalyvavo fizinėse veiklose: išbandė „Kukurūzinę lentą“, metė baudas, lazdomis rideno ritulį į vartus. Fizines veiklas organizavo fizinio ugdymo mokytojas A. Juškevičius. Po smagių veiklų komandos rinkosi į nurodytus kabinetus, kur atliko praktines užduotis. Pailgintos dienos apibendrinimas vyko gimnazijos aktų salėje. Čia mokiniai ant balionų rašė palinkėjimus sau, o vėliau komandų kapitonai – IIIg mokiniai – juos perskaitė. Kiekviena klasė gavo padėkas už dalyvavimą, o komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais.
Dėkojame už fizinių veiklų organizavimą fizinio ugdymo mokytojui A. Juškevičiui, už pagalbą ir bendradarbiavimą vykdant praktines užduotis mokytojoms A. Zunkienei, L. Lašienei, V. Varnienei, R. Jasinevičienei, L. Lekandrienei, V. Zujevienei, I. Judickienei bei mokytojų padėjėjoms, direktorei D. Mineikienei už saldžius prizus ir IIIg klasės mokiniams – organizatorių pagalbininkams. (Nuotr. R. Jonaitienės, A. Zunkienės, A. Tunaitytės, G. Giedraitytės)