2021 m. gruodžio mėn. 11 gimnazijos mokinių dalyvavo virtualioje respublikinėje mokinių kūrybinių darbų parodoje – konkurse ,,Žiemos pasaka“. Jiems pasiruošti padėjo specialioji pedagogė, logopedė R. Jonaitienė. 2 – 4 klasių mokinių tarpe 2 kl. mok. M. Stravinskas užėmė II-ąją vietą, 2 kl. mok. M. Kučinskas – III-ąją vietą. Džiaugiamės ir sveikiname!