Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 27 d. ugdymo procesas gimnazijoje vyks kasdieniu būdu (1 – 4 kl. ir IVg kl.) ir mišriu būdu (derinant nuotolinį su kasdieniu 5 – 8, I – IIIg kl.)

Pamokos mišriu būdu vyks pagal tvarkaraštį ir laiką, esantį TaMo dienyne. Vykstant ugdymui nuotoliniu būdu visiems mokiniams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) per TaMo bus išsiųstas savaitės pamokų tvarkaraštis, kuriame matysis, kada ir kokio dalyko vyks sinchroninės (vaizdo) ir asinchroninės (savarankiško mokymosi) pamokos.

Administracija