au tradicija tapo Rokiškio savivaldybės mokyklų mokiniams prieš Vėlines aplankyti savanorių kapus, partizanų žūties ir palaidojimo vietas. Šią gražią iniciatyvą paremia Lietuvos savanorių kapų Rokiškio bendrijos pirmininkė R. Norvaišienė.
Juodupės gimnazijos pirmokai gimnazistai, palaikydami šią iniciatyvą lankėsi prie paminklo žuvusiems partizanams Paduobio miške, kur tvarkė žūties vietą, uždegė žvakučių, padėjo gėlių. Taip pat mokiniai uždegė žvakeles senosiose Juodupės kapinėse ant nukankintųjų kapų.
Gimnazistų apsilankymas kapinėse bei žūties vietoje – tai ne tik pagarba žuvusiems, tai ir jaunosios kartos ryšys su praeitimi. (nuotr. J. Stankevičiūtės)

Jolita Stankevičiūtė, geografijos mokytoja

Plačiau –>

Apie mus rašo Rokiškio Sirena