Gautos naujos knygos 2021 m. sausis – vasaris   

1. Sud. M. Kvietkauskas Matilda Olkinaitė.  Atrakintas dienoraštis. Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,  2019
2.  O. Levandavičiūtė. Ėjusi kasdien į mūšį. Legendinės žvalgės Marcelės Kubiliūtės biografinė apybraiža. Vilnius, 2020
3.  R. Korenkienė Jonas Korenka. Teatro gyvybės ratas / Ramunė Korenkienė. – Panevėžys, 2020. 
4. sud. Rita Viskaitienė, Audronė Tupalskienė Rokiškėnai – knygų autoriai. – Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras. – Vilnius, 2020
5. Rokiškis. Miestas, gamta, žmonės. – Rokiškis, 2020.
6. Larry C. Farrel Antreprenerio požiūris. – Vilnius, 2020. – 358 psl. „Junior Achievement“ jaunųjų antreprenerių ugdymo pamokos. 
7. O. Proisleris Plėšikas Hocenplocas ištrūksta į laisvę. – Nieko rimto –  Vilnius – 2018
8. K. Kasparavičius Mažoji žiema. – Nieko rimto – Vilnius, 2016
9. K. Ivinskis Rinko saulė žodelius. Eilėraščiai vaikams ir ne tik.- Kaunas, 2020