Žiburiai languos
Ir pusnys baltagaurės,
kaip pernai, kaip seniau…
Raketų šviesuliai
Kalėdų šventą naktį,
girliandomis pažirę danguje,
užgęsta išsisklaidę
ir primena: šuoliuoja laikas,
kaip pernai, kaip seniau…

2018 m. gruodžio 20 d. po 4 pamokų Ia, Ibg klasių mokiniai ir ,,Jungtinio Lietuvos vaikų choro‘‘ projekto dalyviai pirmojo aukšto fojė susirinkusius sveikino artėjančių švenčių proga. Muzikos – poezijos valandėlėje ,,Žiemos pasaka ‘‘ skambėjo gražios dainos, raiškus žodis.

Ačiū ir dalyviams, ir klausytojams! Gražių, jaukių artėjančių švenčių! (nuotr. R. Jonaitienės)
Mokytojos Aurelija Trasykė ir Vida Varnienė