023 m. spalio 30 d. gimnazijoje vyko mokymai „Ypatingų vaikų ugdymo galimybės mokykloje: iššūkiai ir jų sprendimo būdai arba kaip neiškristi iš ugdymo proceso“, kuriuos vedė Vilniaus Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus specialistės: specialioji pedagogė Renata Greimaitė bei psichologė Jolanta Laukaitienė. Mokymuose dalyvavo gimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei mokytojo padėjėjai. #sutrikusiosraidosvaikukonsultavimoskyrius