Juodupės gimnazijos mokiniai sužinojo, ką reiškia būti Europos Parlamento nariu

             #MEPALietuva Kovo 8 dieną Juodupės gimnazijoje istorijos kabinetas „virto“  Europos Parlamentu, o mokiniai tapo parlamento nariais ir diskutavo, kaip jie spręstų šiuo metu aktualius ES klausimus.  Diskusijos temomis tapo klausimai susiję  su visuotiniu atšilimu, pabėgėliais ir  tabako gaminiams taikytinomis taisyklėmis. Susiskirstę į mažas grupeles,  moksleiviai nagrinėjo konkretų Europos Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Šiam stalo žaidimui naudojome  temines korteles.  Priimdami įstatymo pakeitimus mokiniai turėjo atsižvelgti į įvairias Europos Sąjungos Tarybos ir kitų suinteresuotųjų grupių nuomones.  Klasėje buvo surengti debatai, kurių metu grupės pristatė savo priimtus teisės aktus. Debatai buvo tokie audringi, kad net tuomet, kai jau vyko balsavimas, dar bandyta įtikinti, kad balsuotų už įstatymo pataisas. Tokie žaidimai ugdo gebėjimus viešai išsakyti savo nuomonę,  suvokti įstatymų leidybos procesą ir vykdomas procedūras. 

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja Rima Šimėnienė