2018 m. balandžio 25 d. Juodupės gimnazijoje – metodinė diena rajono mokyklų bibliotekininkėms. Susirinkusius svečius pasveikino laikinai einanti direktorės pareigas Audronė Rekertienė, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro metodininkė Rosita Lasienė, rajono mokyklų bibliotekininkių metodinio ratelio pirmininkė Renata Šinkūnienė. Muzikinį sveikinimą skyrė pradinių klasių ansamblis „Vaivorykštė“ (vadovė Rita Šedytė) ir nuostabių balsų savininkės sesės Aurelija ir Viktorija Kanapeckaitės.
Susirinkusios kolegės diskutavo tema „Autorių teisių ryšys su bibliotekų veikla“, dalijosi patirtimis, nuveiktais darbais, ateities planais. Susitikimą užbaigėme edukacine programa IĮ „Pas Laimutę“. (nuotr. Renatos Šinkūnienės, Rositos Lasienės). Plačiau –>